Rechtsbijstand

Wat dekt een rechtsbijstand ‘Onderneming’?

Daar waar een privé persoon zelfs al wordt aanbevolen een aparte specifieke rechtsbijstand polis af te sluiten, is die noodzaak zeker zo relevant voor u en uw onderneming.

Bij een onderneming gaat het immers niet om u alleen. Bij het afsluiten van een rechtsbijstand Onderneming is het bedrijf zelf of uzelf (in uw hoedanigheid van zelfstandige of zaakvoerder) in het kader van de beroepsactiviteiten verzekerd van rechtsbijstand. Verder behoren ook de wettelijke en statutaire vertegenwoordigers en de werknemers (eveneens in het kader van de beroepsactiviteiten) tot de verzekerde personen.

Gerechtelijke tussenkomsten

De belangrijkste gerechtelijke tussenkomsten situeren zich op het vlak van administratief recht (betwistingen over bouwvergunningen, milieulicenties enz.), van arbeids- en sociaal recht
(betwistingen met uw werknemer; bijvoorbeeld over ontslag of opzeggingstermijn), betwistingen na brand of andere schadegevallen, betwistingen inzake vermeende zware fouten die u zou begaan hebben, betwistingen met aandeelhouders.

Indien nodig nemen we ook uw strafrechtelijke verdediging voor onze rekening. Ook dat komt vaker voor dan u denkt; een buur die u aanklaagt over geurhinder, een aanklacht over een inbreuk
op de privacy-wetgeving enz.

Zodra uw onderneming enkele personeelsleden tewerk stelt is een verzekering rechtsbijstand quasi onontbeerlijk. Wij geven u graag gepast advies en zorgen hierbij voor een polis op maat van uw bedrijf.