Materiaal

Bedrijfsmateriaal

Uw bedrijfsmateriaal en voorraden vormen ook een belangrijk onderdeel van het patrimonium van uw bedrijf. Een panne van uw machines of een stokbreuk kan ernstige gevolgen hebben. En deze zijn niet altijd gedekt door uw brandverzekering of andere polissen. Soms is een machine stuk. Dat kan het gevolg zijn van een onhandigheid bij de bediening, van een bewuste poging tot sabotage of misschien van een vreemd voorwerp dat ergens in de machine terecht komt en de werking blokkeert. Of door een kortsluiting of overspanning.

Herstellingskosten

Een tegenslag komt altijd op een ongelukkig moment. Bij dure machines, waarvoor ook de herstellingskosten een aardig prijskaartje dragen, is ook de financiële impact soms erg groot. In dat geval is het raadzaam om een verzekering voor uw materiaal af te sluiten.

Voorraden kunnen ongewild beschadigd raken en uw bedrijfsvoering in het gedrang brengen. Met een polis Materiaal bekomt u een passende bescherming.

Contacteer ons voor meer inlichtingen.