Hospitalisatieverzekering

Wat biedt deze polis?

Een groepsverzekering binnen een onderneming kan vaak ook uitgebreid worden met een collectieve polis Hospitalisatie. Dergelijke polis biedt uzelf en uw personeel bescherming tegen de financiële implicaties van een hospitalisatie.

  • Bij ernstige ziekte en hospitalisatie wordt u, naast een daling van uw inkomen, in dit geval immers ook nog geconfronteerd met extra kosten, want de ziekteverzekering dekt lang niet alles.
  • Voor een groot aantal aandoeningen hoeft er zelfs geen sprake te zijn van een hospitalisatie.
  • Bij zware ziektes wordt de kost van de behandeling gewoon terugbetaald.

U begrijpt dan ook dat dit instrument een belangrijk onderdeel is in een modern verloningspakket.

Vraag gerust meer inlichtingen. Wij maken graag een simulatie van wat de hospitalisatieverzekering voor uw bedrijf kan betekenen.