Brand

Wat dekt een brandpolis?

Onze brandverzekering voor uw bedrijf voorziet een dekking voor uw gebouw, de inhoud en de schade aan derden.

Wij bieden u de beste waarborgen. Inderdaad, de basis brandverzekering dekt immers niet alle risico’s. Het is daarom zeker niet onbelangrijk om de extra bescherming te analyseren die u nodig hebt, en die aan uw basiscontract kunnen toegevoegd worden in functie van het te verzekeren gebouw en aanwezige voorraden.

Het is ook belangrijk om het exacte te verzekeren bedrag te bepalen opdat u een gepaste compensatie kunt ontvangen als u dan toch met een schadegeval geconfronteerd wordt!

Wat wordt gedekt door de brandverzekering?

Vandaag voorziet uw brandverzekering een zeer ruime dekking. Inderdaad, de brandverzekering dekt vele gevaren, zoals:

  • Brand, explosie, implosie, rook en roet;
  • Bliksem, actie elektriciteit, temperatuurschommeling;
  • Storm, hagel, sneeuwdruk en ijs;
  • Schade door water;
  • Glasbreuk;
  • Materiële schade door vandalisme en moedwillige beschadigingen van inboedel door derden;
  • Natuurrampen zoals overstromingen, aardverschuivingen, overlopen van rioleringen, verzakkingen;
  • Aardbeving.

De aanvullende garanties in de brandverzekering

De basisgaranties van uw brandverzekering kunnen aangevuld worden met aanvullende waarborgen.

Diefstal:

In geval van diefstal wordt u vergoed voor de ontvreemde goederen maar ook voor schade aan uw gebouw en inhoud veroorzaakt bij de inbraak.

Indirecte schade:

Bij een schadegeval wordt een extra bedrag toegevoegd aan uw vergoeding om compensatie te verlenen aan indirecte schade.

Voertuig in rust:

Deze garantie dekt de voertuigen die gestationeerd staan in uw gebouw en die schade geleden hebben door brand of andere oorzaken die onder de dekking van deze polis vallen.

Een op maat gemaakte verzekering!

Elk gebouw is uniek, en dat is meteen de reden waarom het essentieel is om een grondige studie van uw plaatselijke situatie te voorzien, en met de hulp van uw makelaar de basis- en aanvullende garanties te kiezen die zorgen voor een optimale dekking (eventueel met vergoeding zonder franchise, enz.). Heel wat verzekeringsmaatschappijen bieden nu trouwens globale verzekeringspakketten met zeer interessante formules die gevoelige tariefverlagingen combineren met belangrijke voordelen.

Contacteer ons voor meer informatie.