Bedrijfsschade

Wat houdt deze verzekering in?

Als uw gebouw onbruikbaar is en er hierdoor een onderbreking van de normale bedrijfsvoering ontstaat dan kan dit aanleiding geven tot een belangrijk omzetverlies. Uw brandverzekering vergoedt dan wel de materiële schade, maar u moet nog altijd instaan voor de kosten om uw activiteit verder te zetten. Dat kan gaan om het huren van een tijdelijke locatie of andere tijdelijke investeringen. Tegelijk zijn uw inkomsten veel lager of worden ze zelfs tot nul herleid.

Het kan maanden duren tot uw activiteiten opnieuw hun normale niveau bereiken. Gedurende die tijd kopen uw klanten bij uw concurrenten waardoor uw omzet daalt, maar blijven uw vaste kosten wegen op uw bedrijfsvermogen.

Misschien moet u extra commerciële inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw klanten blijven of om nieuwe markten aan te boren… Met een verzekering Bedrijfsschade hoeft u zich over al deze problemen geen zorgen te maken. Dankzij deze polis komt uw bedrijf niet in gevaar en beschikt u over de nodige financiële reserves om uw activiteiten snel opnieuw op te starten. Zo bent u zeker dat de continuïteit van uw bedrijf niet in het gedrang komt.

Machinebreuk

Een verzekering ‘machinebreuk’ vergoedt de materiële beschadiging van verzekerde machines en installaties die veroorzaakt is/ zijn door een aantal opgesomde gevaren. Deze gevaren worden ingedeeld in vier hoofdcategorieën:

  • verkeerde manipulatie
  • eigen gebrek van de machine
  • inwerking van de omgeving
  • natuurkrachten

Financiële gevolgen

Behalve de dekking van het materieel worden ook de kosten voor de wedersamenstelling van de gegevens vergoed als de informatiedragers beschadigd of vernietigd zijn. Ook de supplementaire kosten voor de financiële gevolgen van een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de verzekerde installatie worden vergoed.