BA onderneming

Waarvoor staat de polis ‘BA Onderneming’?

De polis BA Onderneming is bedoeld om u in te dekken tegen eventuele schade die u zou kunnen veroorzaken bij de uitoefening van uw werkzaamheden tijdens uw professionele leven.

Er zijn vele voorbeelden die aangehaald kunnen worden om deze dekking te illustreren:

  • een klant glijdt uit op de stoep van uw bedrijf;
  • één van uw werknemers brengt een klant ten val en naast zijn lichamelijke letsels is ook zijn bril stuk;

In deze gevallen zal uw BA Onderneming de schade vergoeden.

De BA Onderneming verzekert de continuïteit van uw bedrijf!

Strikt genomen heeft uw verantwoordelijkheid als eigenaar van een bedrijf belangrijke en permanente consequenties. Dagelijks stellen uw medewerkers en uzelf handelingen die helaas aanleiding kunnen geven tot juridische vervolging. Deze polis laat u tot de betrokken werknemer of uzelf te beschermen tegen dergelijke aanklachten.

Dekking na levering

Als onderdeel van deze verzekering, dekken we ook uw aansprakelijkheid na de levering van uw product. Indien het door u geleverde product aanleiding geeft tot een schadegeval bij uw klant dan zal deze polis tussenkomen. Met andere woorden, uw aansprakelijkheid na levering wordt gedekt.

Vraag meer informatie, neem contact met ons op.