Auto

BA Auto

De BA autoverzekering is een verplichte verzekering voor wie zich met een motorvoertuig op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke terreinen begeeft. Het begrip voertuig moet in de ruime zin bekeken worden en omvat naast voor de hand liggende voertuigen zoals personen- en vrachtwagens, motor- en bromfietsen, tractoren of kranen ook een elektrische rolstoel of een golfkarretje als u hiermee op de openbare weg rijdt.

Deze polis zal bij een ongeval de schade vergoeden die door de bestuurder van uw voertuig aan een derde werd toegebracht. De BA verzekering zal verplicht toezien op de vergoeding van de slachtoffers van het ongeval. Het betreft hier zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade van het slachtoffer. Bij lichamelijke schade wordt ook rekening gehouden met verzorgingskosten, de esthetische schade en inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Eventueel kan ook een morele schadevergoeding toegekend worden.

U moet dus op elk moment kunnen bewijzen dat u een geldige verzekering afgesloten hebt. Hiervoor zal uw verzekering u een zogenaamde groene kaart afleveren die bij de boorddocumenten moet bewaard worden. Op de groene kaart wordt vermeld hoelang uw verzekering geldig is en in welke landen u verzekerd bent. Wanneer u met uw auto op reis gaat naar een land dat niet op de groene kaart vermeld staat, moet u ons zeker contacteren.

Voor uw autoverzekering betaalt u een jaarlijkse premie die afhankelijk is van:

 • de aard van het voertuig (personenwagen, lichte vrachtwagen, motor,…);
 • het vermogen (uitgedrukt in kW);
 • de leeftijd van de bestuurder;
 • het aantal jaar dat de bestuurder reeds een rijbewijs heeft;
 • de regio waar de bestuurder woont;
 • de schadehistoriek.

Omnium

Eigen schade wordt niet gedekt door de BA Auto. Daarom bestaat er een aanvullende waarborg die bij het grote publiek bekend staat als een omnium verzekering. Minder gekend is het feit dat u kunt kiezen tussen twee soorten omnium.

Kleine omnium

Deze omnium komt tussen in volgende gevallen:

 • bij schade aan het voertuig door brand. Afhankelijk van de gekozen polis kan dit uitgebreid worden met schade veroorzaakt door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen;
 • bij schade veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal;
 • bij schade aan het voertuig door glasbreuk;
 • bij schade door aanrijding met dieren;
 • bij schade veroorzaakt door natuurkrachten.

Grote omnium

De grote omnium dekt natuurlijk alle schade die ook gedekt is in het kader van een kleine omnium en wordt aangevuld met de waarborg eigen schade. Bij een schadegeval wordt dan ook accidentele schade aan het eigen voertuig vergoed, en dit ongeacht of u in fout bent of niet. Meestal is er een vrijstelling voorzien.

Er bestaan verschillende formules van vrijstelling:

 • forfaitaire vrijstelling (vast bedrag);
 • percentage van de cataloguswaarde (bvb 2 %);
 • Engelse vrijstelling (vrijstelling die wegvalt indien schadegeval hoger is dan de vrijstelling).

Het is dus zeker niet onbelangrijk om dit mee in overweging te nemen bij de keuze van uw polis.

Bij een omnium zal de verzekeringsmaatschappij nagaan of er een anti-diefstalsysteem aanwezig is. Wanneer dat het geval is, dan kan dit ook resulteren in een lagere premie. Ook het installeren van een transponder kan voor de verzekeraar een verschil uitmaken. Zeker als u overweegt om meerdere jaren een omnium verzekering te nemen is het wellicht de moeite waard om te investeren in een anti-diefstalsysteem.